در ترکیه نرخ دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۲ قوروش میباشد

در ترکیه نرخ دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۲ قوروش میباشد

602665
در ترکیه نرخ دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۲ قوروش میباشد

در ترکیه نرخ دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۲ قوروش میباشد.

شاخص صد ملی بورس استانبول، روز را  از ۷۷۱۷۱  پاینت آغار نمود.

بورس استانبول روز گذشته را با ۲۵۶ پاینت کاهش به پایان رسانده بود.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر امریکائی از ۳ لیره و ۱۲ قوروش و یورو نیز به نرخ ۳ لیره و ۴۷ قروش معامله گردید.

اوراق سهام، صفر اعشاریه ۳۳ درصد کاهش یافته است.

بهره مرکب اوراق بهادار نیز در سطح ۹ اعشاریه ۲۴ درصد میباشد.

نرخ هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۲ دالر اعلام گردید.

قیمت طلای جمهوریت در بازار سرپوشیده استانبول ۸۶۰ لیره میباشد.اخبار مربوطه