در ترکیه نرخ دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۱ قوروش میباشد

در ترکیه نرخ دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۱ قوروش میباشد

601790
در ترکیه نرخ دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۱ قوروش میباشد

در ترکیه نرخ دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۱ قوروش میباشد.

شاخص صد ملی بورس استانبول، روز را  از ۷۷۴۲۸  پاینت آغار نمود.

بورس استانبول روز گذشته را با ۱۰۷ پاینت کاهش به پایان رسانده بود.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر امریکائی از ۳ لیره و ۱۱ قوروش و یورو نیز به نرخ ۳ لیره و ۴۳ قروش معامله گردید.

اوراق سهام، ۱ اعشاریه ۴۱ درصد کاهش یافته است.

بهره مرکب اوراق بهادار نیز در سطح ۹ اعشاریه ۳۲ درصد میباشد.

نرخ هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۷ دالر اعلام گردید.

قیمت طلای جمهوریت در بازار سرپوشیده استانبول ۸۵۲ لیره میباشد.اخبار مربوطه