در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۸ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۸ قروش میباشد

595505
در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۸ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۸ قروش میباشد.

شاخص صد ملی بورس استانبول، اولین روز هفته را  از ۷۸۸۴۳  پاینت آغار نمود.

بورس استانبول آخرین روز هفته گذشته را با ۴۰۸ پاینت کاهش به پایان رسانده بود.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر امریکائی از ۳ لیره و ۸ قوروش و یورو نیز به نرخ ۳ لیره و ۳۵ قروش معامله گردید.

اوراق سهام، ۰ اعشاریه ۵۲ درصد کاهش یافته است.

بهره مرکب اوراق بهادار نیز در سطح ۹ اعشاریه ۰۵ درصد میباشد.

نرخ هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۶ دالر اعلام گردید.

قیمت طلای جمهوریت در بازار سرپوشیده استانبول ۸۳۷ لیره میباشد.اخبار مربوطه