در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۶ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۶ قروش میباشد

593923
در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۶ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۶ قروش میباشد.

شاخص صد ملی بورس استانبول، اولین روز هفته را  از ۷۹۲۵۲  پاینت آغار نمود.

بورس استانبول روز گذشته را با ۴۲ پاینت افزایش به پایان رسانده بود.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر امریکائی از ۳ لیره و ۶ قوروش و یورو نیز به نرخ ۳ لیره و ۳۴ قروش معامله گردید.

اوراق سهام، ۰ اعشاریه ۰۵ درصد افزایش یافته است.

بهره مرکب اوراق بهادار نیز در سطح ۸ اعشاریه ۹۷ درصد میباشد.

نرخ هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۶ دالر اعلام گردید.

قیمت طلای جمهوریت در بازار سرپوشیده استانبول ۸۳۸ لیره میباشد.اخبار مربوطه