در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۰ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۰ قروش میباشد

591756
در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۰ قروش میباشد

شاخص صد ملی بورس استانبول، اولین روز هفته را  از ۷۷۴۳۷  پاینت آغار نمود.

بورس استانبول روز گذشته را با ۱۱۶ پاینت افزایش به پایان رسانده بود.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر امریکائی از ۳ لیره و ۱۰ قوروش و یورو نیز به نرخ ۳ لیره و ۴۱ قروش معامله گردید.

اوراق سهام، ۰ اعشاریه ۱۵ درصد کاهش یافته است.

بهره مرکب اوراق بهادار نیز در سطح ۰ اعشاریه ۹ درصد میباشد.

نرخ هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۵ دالر اعلام گردید.

قیمت سکه طلای جمهوریت در بازار سرپوشیده استانبول ۸۳۴ لیره میباشد. اخبار مربوطه