در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۰ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۰ قروش میباشد

589377
در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۰ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۰ قروش میباشد

بازار بورس استانبول  روز را با ۷۶ هزار و ۸۱۰ پاینت آغاز نمود.  

بازار بورس استانبول دیروز را با ۶۵۰ پاینت کاهش به پایان برده بود.

از ارزش اوراق سهام ۰ اعشاریه ۸۴ درصد کاسته شده است.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۱۰ قروش و یورو نیز  ۳ لیره و ۴۱ قروش میباشد.

بهره مرکب اوراق بهادار نیز در سطح ۸ اعشاریه ۹۵ درصد است.

قیمت یک اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۸ دالر اعلام شد.

نرخ یک سکه طلای جمهوریت در بازار استانبول ۸۸۵ لیره میباشد.اخبار مربوطه