در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۹ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۹ قروش میباشد

588550
در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۹ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۹ قروش میباشد

بازار بورس استانبول  روز را با ۷۷ هزار و ۴۶۱ پاینت آغاز نمود.  

بازار بورس استانبول دیروز را با ۱۸۲ پاینت کاهش به پایان برده بود.

از ارزش اوراق سهام ۰ اعشاریه ۲۳ درصد کاسته شده است.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۹ قروش و یورو نیز  ۳ لیره و ۴۰ قروش میباشد.

بهره مرکب اوراق بهادار نیز در سطح ۸.۹۲ درصد است.

قیمت یک اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۳ دالر اعلام شد.

نرخ یک سکه طلای جمهوریت در بازار استانبول ۸۳۵ لیره میباشد.اخبار مربوطه