در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۷ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۷ قروش میباشد

586995
در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۷ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۳ لیره و ۷ قروش میباشد

شاخص صد بورس استانبول روز را از ۷۷۸۳۵ پاینت آغاز نمود.

شاخص صد بورس استانبول روز گذشته را از ۱۴۰ پاینت کاهش به پایان برده است.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر آمریکائی از ۳ لیره و ۷ قروش، یورو نیز به نرخ ۳ لیره و ۴۲ قروش معامله میگردد.

اوراق سهام، به طور اوسط ۰.۱۸ درصد کاهش یافته است.

بهره مرکب اوراق بهادار نیز در سطح ۸.۷۱ درصد میباشد.

نرخ هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۲ دالر اعلام گردید.

قیمت سکه طلای جمهوریت در بازار سرپوشیده استانبول ۸۳۱ لیره میباشد.اخبار مربوطه