یک سرباز ترک درنتیجه انفجار بمب دستی شهید شد

سرباز ترک درنتیجه انفجار بمب دستی در سپر خود در شهرستان چوکورجای استان حاکاری شهید ش

585838
یک سرباز ترک درنتیجه انفجار بمب دستی شهید شد

سرباز ترک درنتیجه انفجار بمب دستی در سپر خود در شهرستان چوکورجای استان حاکاری شهید شد.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع امنیتی، سرباز پیاده فرقان حمامچی در نتیجه انفجار بمب دستی همراه خود در منطقه خان تپه به شهادت رسید.

پیکر سرباز شهید در پی مراسمی که در فرماندهی ناوگان هلی کوپتر لشگر آسایش ژاندارمری وان ترتیب یافت با هواپیمای نظامی به زادگاه خود قیصریه فرستاده شد.اخبار مربوطه