در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره ۹۹ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره ۹۹ قروش میباشد

579975
در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره ۹۹ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره ۹۹ قروش میباشد

بازار بورس استانبول  روز را با ۷۷ هزار و ۷۶ پاینت آغاز نمود.  

بازار بورس استانبول دیروز را با ۶۰۰ پاینت کاهش به پایان برد.

ارزش اوراق سهام ۰ اعشاریه ۷۷ درصد افزایش یافت.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر امریکائی از ۲ لیره و ۹۹ قروش و یورو نیز  از۳ لیره و ۳۶ قروش معامله میشود.

بهره مرکب اوراق بهادار نیز در سطح ۸.۷۷ درصد است.

قیمت یک اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۰ دالر اعلام شد.

نرخ یک سکه طلای جمهوریت در بازار استانبول ۸۴۸ لیره میباشد.

 اخبار مربوطه