در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره و ۹۵ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره و ۹۵ قروش میباشد

576926
در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره و ۹۵ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره و ۹۵ قروش میباشد

شاخص صد بورس استانبول روز را با ۷۹ هزار و ۷۵۶  پاینت آغاز نمود.

ارزش اوراق سهام بطور اوسط صفر اعشاریه ۵ در صد کاهش یافته است.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر امریکائی به نرخ ۲ لیره و ۹۵ قروش و یورو نیز از روی ۳ لیره و ۳۱ قروش معامله می گردد.

بهره مرکب اوراق قرضه ۸ اعشاریه ۶۸ درصد اعلام شد.

قیمت یک اونس طلا در بازارهای جهانی هزار و ۳۳۸ دالر است.

نرخ یک سکه طلای جمهوریت در بازار استانبول ۸۴۵ لیره میباشد.اخبار مربوطه