در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره و ۹۸ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره و ۹۸ قروش میباشد

573314
در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره و ۹۸ قروش میباشد

در ترکیه یک دالر امریکائی ۲ لیره و ۹۸ قروش میباشد

شاخص صد بورس استانبول روز را با ۷۷ هزار و ۶۷۰ پاینت آغاز نمود.

شاخص صد بورس استانبول دیروز را با هزار و ۶۵۰ پاینت کاهش به پایان برده بود.

ارزش اوراق سهام روزانه  بطور اوسط ۲ اعشاریه ۱۷ در صد افزایش یافته است.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر امریکائی به نرخ ۲ لیره و ۹۸ قروش و یورو نیز از روی ۳ لیره و ۳۳ قروش معامله گردید.

بهره مرکب اوراق قرضه ۸ اعشاریه ۸۸ درصد اعلام شد.

قیمت یک اونس طلا در بازارهای جهانی هزار و ۳۱۴ دالر اعلام گردید.

نرخ یک سکه طلای جمهوریت در بازار استانبول ۸۴۰ لیره میباشد.

 اخبار مربوطه