حزب دمکراتیک خلقها عذرخواهی کرد

به تعقیب اعتراض چاووش اوغلو حزب دمکراتیک خلقها عذرخواهی نمود

518928
حزب دمکراتیک خلقها عذرخواهی کرد

به تعقیب اعتراض چاووش اوغلو حزب دمکراتیک خلقها عذرخواهی نمود.

این حزب در حساب رسمی خود در تویترخویش با انتشار مطلبی به زبان انگلیسی و عکسی از اتش سوزی جنگلی در کوملوجا، ادعا کرده بود که  جنگلهای لیجه دیاربکر توسط اردوی ترکیه آتش زده شده است.

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به دنبال نشان داده شدن اتش سوزی در مناطق جنگلی کوملوجا در آنتالیا از سوی گروه حزب دمکراتیک خلقها به عنوان آتش سوزی در جنگلهای لیجه در دیاربکر به شدت اعتراض کرد.

این حزب در حساب رسمی خود در تویتر با انتشار مطلبی به زبان انگلیسی و عکسی از اتش سوزی جنگلی در کوملوجا، ادعا کرده بود که  جنگلهای لیجه دیاربکر توسط اردوی ترکیه آتش زده شده است.

متعاقبا با اعتراض شدید چاووش اوغلو، حزب دمکراتیک خلقها با انتشار نوشته ای در حساب کاربری خود به زبان انگلیسی در تویتر عذرخواهی کرد.اخبار مربوطه