"نیازمند همکاری مخابراتی، اطلاعاتی و نظامی با ترکیه هستیم"

الجبوریاظهار داشت که: "از توسعه روابط نزدیک با ترکیه منصرف نخواهیم شد"

423559
"نیازمند همکاری مخابراتی، اطلاعاتی و نظامی با ترکیه هستیم"

"نیازمند همکاری مخابراتی، اطلاعاتی و نظامی با ترکیه هستیم"

الجبوری اظهار داشت که: "از توسعه روابط نزدیک با ترکیه منصرف نخواهیم شد"

سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق قبل از یک عملیات احتمالی در موصل اظهار داشت، نیازمند به همکاری مخابراتی، اطلاعاتی و نظامی با ترکیه هستیم.

رئیس مجلس عراق با بیان اینکه از زمان آزادسازی دیاله از دست سازمان تروریستی داعش تاکنون باریسک امنیتی روبرو هستند، گفت: "برخی از منسوبین قبایل و عشیرتها، احزاب، مذهب ها و یا طرفداران سیاسی با حمل اسلحه، دست به اقداماتی چون قتل، ربودن و دستگیری انسانها میکنند. این افراد در صدد اثبات موجودیت و قدرت خود با توسل به زور هستند."

جبوری ضمن اشاره به دیداری که با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در زمینه حوادث واقع در کشور انجام داده اند افزود: "عبادی نیز در این زمینه با من همفکر و هم عقیده است. ریسک موجود در عراق متوجه یک گروه و یا مذهب نیست بلکه متوجه دولت است. برخی مقامات امنیتی که در دیاله با آنها دیدار کردیم در رابطه با اسم و شمار کسانی که حملات را ترتیب میدهند اطلاعاتی ارائه کردند. ولی آنها در برابر قدرت پولیس و اردو هراس دارند."

سلیم الجبوری گفت: ترکیه، همسایه و دوست عراق است. از توسعه روابط نزدیک با ترکیه منصرف نخواهیم شد."

رئیس مجلس عراق با تاکید بر اینکه بین دو کشور همسایه وجود اختلاف نظر طبیعی است، اظهار داشت: "این مشکل، طبیعتا از راه دیالوگ قابل حل است. و نباید دلیلی برای به درازا کشیدن درگیری دیپلماتیک و یا سیاسی بین دو کشور باشد."اخبار مربوطه