آمادگی نیروهای مسلح ترکیه برای عملیات زمینی بر علیه " پ ک ک "

تلاش بی وقفه نیروهای امنیتی ترکیه برای پاکسازی منطقه از لوث وجود تروریستها

365700
آمادگی نیروهای مسلح ترکیه برای عملیات زمینی بر علیه " پ ک ک "

آمادگی نیروهای مسلح ترکیه برای عملیات زمینی بر علیه " پ ک ک "
تلاش بی وقفه نیروهای امنیتی ترکیه برای پاکسازی منطقه از لوث وجود تروریستها
نیروهای مسلح ترکیه برای پاکسازی کامل منطقه از لوث وجود تروریستها در تدارک آغاز یک عملیات گسترده در شمال عراق می گردد.
نیروهای مسلح ترکیه بعدازواردآوردن ضربه کمرشکن به سازمان تروریستی " پ ک ک " در مناطق " ایکی یقه، بوزول و دشت دوسکی " به پاکسازی مواد منفجره جای سازی شده در گذرگاههای اصلی موجود بین مراکز شهرها و مناطق روستایی آغاز نمود.
نیروهای امنیتی ترکیه که به فعالیت های پاکسازی گذرگاه واقع بین شمدینلی و روستای آلتن سو که تروریست های " پ ک ک " مقادیر زیادی مواد منفجره در آنها جای سازی کرده اند، افزایش داده اند بدین وسیله درآستانه ترتیب یک عملیات احتمالی در شمال عراق امنیت گذرگاههای عبور نیروهای مسلح ترکیه را تامین کردند.
در حین پاکسازی کوهها و راهها از تهدیدات مواد منفجره جای سازی شده، نیروهای مسلح برای وارد کردن ضربه به واحدهای ماورای مرزی این سازمان در انتظار بارش برف بود.
نیروهای امنیتی همزمان با بارش برف در زمینه تعقیب تروریستها از امکان حرکت راحتر برخوردار میشوند.
مهمترین فایده بارش برف برای کماندوهای ترک کاهش تاثیرات مین های جای سازی شده درحین عبوربه شمال عراق و ازکارافتادن ضامن های بمب های جای سازی شده میباشد.
ادعا میشود که به نیروهای ویژه در منطقه دستور آماده باش برای ترتیب عملیات احتمالی زمینی به شمال عراق در پایان ماه نوامبر داده شده است.
نیروهای مسلح ترکیه در ماههای تابستان بعلت انفجار مین های قابل کنترل از راه دور توسط تروریستهای " پ ک ک " وحمله با اسلحه مسلسل دوشکه از سوی این تروریستها تعداد زیادی شهید داده ودرعملیات برعلیه منسوبین این سازمان جنایتکاردرمثلث ایکی یقهـ بوزول و دوسکی ۱۱۹ تروریست از قدرت عمل ساقط شده بود.


برچسب ها:

اخبار مربوطه