گفتگوی تیلفونی وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات آمریکایی و عراقی

مکالمه تیلفونی وزرای سینیرلی اوغلو و کری، به خواست دولت امریکا صورت گرفته است

گفتگوی تیلفونی وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات آمریکایی و عراقی


گفتگوی تیلفونی وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات آمریکایی و عراقی
مکالمه تیلفونی وزرای سینیرلی اوغلو و کری، به خواست دولت امریکا صورت گرفته است
جان کری وزیر امور خارجه امریکا با فریدون سینیرلی اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه یک گفتگوی تیلفونی انجام داد.
در این گفتگوی تیلفونی که به خواست دولت امریکا صورت گرفت هر دو وزیر خارجه در رابطه با مناسبات دو جانبه، مبارزه علیه تروریزم و تحولات منطقه بخصوص اوضاع سوریه گفتگو کردند.
همچنین خبر میرسد که وزیر امور خارجه ترکیه یک گفتگوی تیلفونی با عثمان نجیفی معاون رییس جمهوری عراق نیز به عمل اورده و در این تماس تلفنی در رابطه با تحولات منطقه و عراق تبادل نظر نموده است.


برچسب ها:

اخبار مربوطه