دستگیری ۴ داعشی در غازی آنتپ

این ۴ نفر پس از دستگیری به محکمه منتقل شدند

332454
دستگیری ۴ داعشی در غازی آنتپ

دستگیری ۴ داعشی در غازی آنتپ
این ۴ نفر پس از دستگیری به محکمه منتقل شدند
در عملیات علیه داعش در غازی آنتپ ۴ تن منجمله ۳ تبعه خارجی دستگیر شدند.
در بیانیه صادره از سوی قوماندانی عمومی غازی آنتپ آمده است، علیه کسانی با هدف پیوستن به سازمان تروریستی داعش قصد رفتن به منطقه درگیر در سوریه ر ا داشته و همچنین کسانی که حمایت لوژیستیکی از سازمان میکنند، عملیات ترتیب یافته است.
درهمین راستا، ۴ تن منجمله ۳ تبعه خارجی در خلال بازرسی وکنترل یک موتردستگیر شدند.
در بررسی های انجام گرفته در این موتر، از داخل چمدان و جعبه ها قطعات نوع کوچکی از فراشوت و مهمات نظامی کشف و ضبط گردید.
این ۴ نفر پس از دستگیری به محکمه منتقل شدند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه