ترکیه آماده انتخابات می گردد

احمد داووداوغلو نخست وزیرترکیه دستور آمادگی برای انتخابات را داد

ترکیه آماده انتخابات می گردد

ترکیه آماده انتخابات می گردد
احمد داووداوغلو نخست وزیرترکیه دستور آمادگی برای انتخابات را داد
احمد داووداوغلو نخست وزیرترکیه، طی تماس تیلفونی با روسای شهری حزبش، ابراز داشت که "برای انتخابات آماده شوید".
بر اساس اطلاعات دریافتی از منایع نخست وزیری، داووداوغلو نخست وزیر ترکیه، به مناسبت عید فطر، با روسای شهری حزب عدالت و توسعه، تماس تیلفونی گرفت.
نخست وزیر ترکیه، ضمن تبریک عید به روسای شهری حزب، دررابطه با فعالیتهای حزب و تبریکات عید درشهرها، اطلاعاتی دریافت نمود.
داووداوغلو ضمن اشاره به ادامه دیدارهای ائتلافی، دستور داد: "شما باید بسان اینکه هر لحظه احتمال انجام انتخابات وجود دارد فعالیت نمایید. هم در عید و هم پس از عید، باید فعالیتهایتان را ادامه دهید. به شکلی مداوم باید با همشهریانتان باشید."


برچسب ها:

اخبار مربوطه