عکس العمل اردوغان در مقابل حکم اعدام مرسی

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جامعه بین المللی خواست تا جهت لغو حکم اعدام صادره در مورد محمد مرسیرئیس جمهور برگزیده مصر وارد عمل شوند

307097
عکس العمل اردوغان در مقابل حکم اعدام مرسی

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جامعه بین المللی خواست تا جهت لغو حکم اعدام صادره در مورد محمد مرسیرئیس جمهور برگزیده مصر وارد عمل شوند.
در بیانیه منتشره از سوی دفتر ریاست جمهوری ضمن محکوم کردن تایید حکم اعدام محمد مرسی و ۱۰۵ تن از همراهان وی آمده است: چنین اقداماتی که می تواند صلح جامعه را بر هم زند، پایان داده شود.
در ادامه این بیانیه چنین آمده است:
صدور چنین احکامی قتل حقوق و آزادیهای اساسی است. این روند که در پایان آن مرسی به حکم اعدام و نیز حبس ابد محکوم شد، نقض آشکار حقوق انسانی از سوی حکومت کودتا می باشد که هزاران تن را به قتل رسانده و دهها هزار تن دیگر را زندانی کرده است. بنابراین جهت برقراری صلح و ثبات اجتماعی مجدد در مصر باید حکم اعدام صادره علیه مرسی و سایر افراد محکوم لغو گردد.
در پایان این بیانیه از جمله ذیل استفاده شده است:
ترکیه با آرزوی برقراری عقل سلیم، دموکراسی و حقوق در مصر، همیشه در کنار مردم مصر خواهد بود.


برچسب ها:

اخبار مربوطه