واكنش شديد تركيه در قبال حكم اعدام مرسى

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه: "با حکم صادره در مورد محمد مرسی و یارانش دموکراسی و اراده ملیمحکوم به اعدام شده است."

281696
واكنش شديد تركيه در قبال حكم اعدام مرسى

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه: "با حکم صادره در مورد محمد مرسی و یارانش دموکراسی و اراده ملیمحکوم به اعدام شده است."
رجب طیب اردوغان در رابطه با حکم صادره در مورد محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر گفت: "سکوت جهان به این حکم، انکار هویت خود میباشد. قادر به اعدام مرسی نخواهند بود."
اردوغان در یک مراسم افتتاحیه در میدان جمهوریت شهر کایسری، به مردم خطاب کرد.
وی باری دیگر به سکوت جهان در مقابل حکم اعدام به مرسی، واکنش نشان داد.
اردوغان گفت:"به همه دنیا میگویم. به همه سازمانهای بین المللی میگویم. چرا در کنار سیسی جای گرفتید؟ چرا تحریم نکردید؟"
اردوغان ضمن تاکید بر اینکه حکم اعدام در حق مرسی غبر قابل قبول میباشد، ابراز داشت که سکوت جهان به این حکم، انکار خود میباشد.
اردوغان همچنین ضمن اشاره بر اینکه در دستورکار جهان غرب، همیشه موضوع دموکراسی قرار دارد، گفت: "با حکم صادره در مورد محمد مرسی و یارانش دموکراسی و اراده ملی محکوم به اعدام شده است."
اردوغان که با سازمانهای غیر دولتی گردهم آمد، ابراز داشت: "مخاطب این حکم مرسی نمیباشد، همه مردم مصر که امید و انتظارشان را به سیاست مشروع بسته اند میباشد. این تصمیم فرمان اعدام دموکراسی است. به دموکراسی و امید و عدالت در مصر، تیر اندازی شده است."
احمد داووداوغلو نخست وزیر ترکیه نیز، به کسانی که این حکم را در حق مرسی گرفته اند را به فراعنه تشبیه کرد.


برچسب ها:

اخبار مربوطه