اردوغان اظهار داشت اتحادیه اروپا ابتدا باید حساب اسلام هراسی و ن

واکنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در برابر موضع کشورهای غربی در قبال عملیات ساختار موازی ادامه دارد

152185
اردوغان اظهار داشت اتحادیه اروپا ابتدا باید حساب اسلام هراسی و ن

واکنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در برابر موضع کشورهای غربی در قبال عملیات ساختار موازی ادامه دارد.
اردوغان اظهار داشت اتحادیه اروپا ابتدا باید حساب اسلام هراسی و نژادپرستی در حال اوج را پس دهد.
در سخنان رئیس جمهور ترکیه در مراسم افتتاحیه قطار سریع السیر قونیه - استانبول، موضوع روند عدلی ساختار موازی بود.
اردوغان گفت: "کشور را به دست شبکه های خائن بین المللی و ساختار دولت موازی نخواهیم سپرد."
اردوغان از فتح الله گولن که در پنسیلوانیا بسر می برد دعوت کرد تا به ترکیه باز گردد.
اردوغان با انتقاد از کشورهای غربی با سخنانی شدید اللحن گفت: "تو اول برو و حساب اسلام هراسی و نژادپرستی در حال اوج در اتحادیه اروپا را پس بده. حساب روزنامه هایی که بسته اید را پس بده. چند بار تروریستی که سابانجی را در دفتر مرکزی اش به قتل رساند را بازداشت کرده اید. از یک در وارد کردید و از در دیگر فراری دادید."
رئیس جمهور ترکیه با خاطر نشان ساختن اینکه هفدهم دسامبر سالگرد آغاز مذاکرات ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا می باشد نقطه ای که روند بدان رسیده را مورد انتقاد قرار داد.
اردوغان گفت: "ما بنده اتحادیه اروپا نیستیم. اگر ما را با شعور و درک اینکه یک ملت هستیم خواهند پذیرفت که مشکلی نیست وگرنه عضویت را نمی خواهیم."


برچسب ها:

اخبار مربوطه