مرگ برای او معنای رسیدن به یار و شب وصال را داشت

یاد مولانا برای ۷۴۱ امین بار باز هم در مراسم شب عروس دیگری در قونیه گرامی داشته شد

152181
مرگ برای او معنای رسیدن به یار و شب وصال را داشت

مرگ برای او معنای رسیدن به یار و شب وصال را داشت.
یاد مولانا برای ۷۴۱ امین بار باز هم در مراسم شب عروس دیگری در قونیه گرامی داشته شد.
علاوه بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، احمد داوود اوغلو نخست وزیر، کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، محمد گورمز رئیس اداره امور دینی، برخی از نمایندگان و اعضای کابینه و شهروندان ترکیه، میهمانانی از خارج از کشور نیز در این مراسم شرکت جستند.
نخست وزیر چاد و معاون رئیس جمهور زنگبار نیز در مراسم شب عروس در قونیه حضور داشتند.
اردوغان طی سخنانی در مراسم تاکید کرد داستان هایی که در آثار مولانا ثبت شده، نمونه آشکاری برای تمییز یک عالم دینی واقعی از کسانی که دین را مورد سوء استفاده قرار داده اند می باشد.
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اینکه ترکیه آماده استقبال از بهاری جدید است اظهار داشت: "این بهار، بهار برادری، همیاری، راحتی و آرامش در حقوق و سیاست در ترکیه و هر قشری از جامعه می باشد."
مراسم شب عروس با کنسرت موسیقی عرفانی و تصوف ترک و دروسی از مثنوی ادامه یافت.
نمایش سماع سمازنان که در حرکتشان پیامی نهفته است، جوی عرفانی آفرید.
اردوغان و داوداوغلو پس از مراسم از موزیم مولانا دیدن کردند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه