سیستم مجازات جرمی ترک، نمونه و الگویی برای سایر کشورها

سیستم مجازات جرمی دستگاه قضایی ترک، به نمونه و الگویی برای سایر کشورها تبدیل شده است

143063
سیستم مجازات جرمی ترک، نمونه و الگویی برای سایر کشورها

سیستم مجازات جرمی ترک، نمونه و الگویی برای سایر کشورها

سیستم مجازات جرمی دستگاه قضایی ترک، به نمونه و الگویی برای سایر کشورها تبدیل شده است. 

در این چارچوب هیاتی از قرقیزستان به سفر به انقره به بررسی جزئیات مربوط به این سیستم پرداخت.

کارشناسان سیستم قضایی ترکیه به ارائه اطلاعات در مورد آزادی مشروط و سیستم دستبند الکترونیک مورد استفاده در محکومین، به هیات قرقیزستانی پرداختند. 

ریسبک شامیرکونوف رئیس هیات قضایی اعزامی از قرقیزستان با تاکید بر اینکه سعی در استفاده از تجربیات ترکیه در مورد روشهای مجازات محکومین دارند، گفت: سعی خواهیم کرد مواردی را که در انجا دیده و کسب اطلاع کردیم، در کشورمان مورد اجرا قرار دهیم و از این تجربیات استفاده کنیم. 

انیس یاووز ییلدیریم مدیر عمومی مجازات و توقیفات نیز اظهار داشت که در مورد روشهای بکار گرفته شده در ترکیه به هیاتهای اعزامی از خارج از کشور آموزش می دهند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه