سخنان رئیس دفتر ریاست جمهوری ترکیه در مورد آغاز به کار کردن چینل دیجیتال تی آر تی فرانسه

رئیس عمومی تی آر تی نیز در مورد سخنرانی کرد

1826689
سخنان رئیس دفتر ریاست جمهوری ترکیه در مورد آغاز به کار کردن چینل دیجیتال تی آر تی فرانسه
Mehmet Zahid Sobaci.jpg
altun trt fransizca.jpg

فخرالدین آلتون، رئیس دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در رابطه با راه‌اندازی چینل دیجیتال فرانسوی زبان از سوی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه TRT گفت: "امروز ما با سلطه و هژمونی تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های رسانه‌ای در عرصه بین‌المللی مواجه هستیم. ابتکار تی.‌آر.‌تی در راه‌اندازی این چینل، اعتراض به این هژمونی بین المللی، تلاش برای خروج از آن و ایجاد یک جایگزین برای آن میباشد. 

وی در سخنرانی خود در "برنامه معرفی چینل دیجیتال فرانسوی تی آر تی" که در انقره برگزار شد با ابراز خشنودی از آغاز به کار این چینل و از اینکه شاهد یک چنین لحظه‌ای است، گفت: تی آر تی برندی است که در حال حاضر با پخش برنامه‌های متنوع رادیویی و تلویزیونی، تاسیس پلتفرم‌های دیجیتال، تولیدات برند و رویدادهای بین المللی در 7 قاره جهان تاثیرگذار است. تی آر تی عربی که در سال 2010 و تی آر تی وورلد TRT World که در سال 2015 تاسیس شدند، در تبدیل شدن ترکیه به یک قدرت منطقه‌ای و یک بازیگر جهانی بسیار مهم فرصتی خوبی محسوب میشوند.

فخرالدین آلتون با یادآوری اینکه پلتفرم‌های دیجیتال تی‌ آر ‌تی به زبان‌های روسی و آلمانی نیز در حال پخش برنامه هستند، برای تی ‌آر تی فرانسه که از روز 11 می شروع به پخش برنامه کرد، آرزوی موفقیت نمود.

وی با اشاره به اینکه تی‌آر‌تی به 41 زبان و لهجه برنامه پخش می‌کند، تصریح کرد: تی آر تی تلاش می کند صدای کسانی باشد که شنیده نمی‌شوند، وقایعی را را نشان دهد که دنیا چشم خود را بر روی آنها می‌بندد و حقایقی را که پنهان شده‌اند، آشکار مینماید.

آلتون افزود: ما امروز با سلطه و هژمونی تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های رسانه‌ای در عرصه بین المللی مواجه هستیم، این شرکت‌های رسانه‌ای با وجود این سلطه، سعی نمی‌کنند که صدای حقیقت بوده یا روشنگرحقایق باشند. آنها همچنان بلندگوی نظم جهانی استثمار و ظلم هستند و در راستای منافع این نظم جهانی به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهند. ابتکار تی ‌آر ‌تی در راه‌اندازی این چینل، اعتراض به این هژمونی بین المللی، تلاش برای خروج از آن و ایجاد یک جایگزین برای آن است.

محمد زاهد سوباچی، رئیس عمومی تی آر تی گفت:

چینل خبری دیجیتال فرانسه TRT ما یک خالیگاه بزرگ در دنیای رسانه های فرانسوی زبان را پر خواهد کرد. به عبارت دیگر، دمی تازه به درک روزنامه نگاری بین المللی در مورد بسیاری از موضوعات مانند غنای پارامترها در محتوا، دیدگاه های جدید، تنوع خواهد داد.

وی گفت: "ما به افزایش آگاهی در مورد اسلام هراسی و بیگانه هراسی کمک خواهیم کرد."
محمد زاهد سوباچی، رئیس عمومی تی آر تی، که ماموریت و چشم انداز TRT Français را با شرکت کنندگان در میان گذاشت، گفت: «یکی از اساسی ترین مأموریت های TRT French، قرار دادن مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای فرانسوی زبان است. نشرات به این زبان که بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان به آن صحبت می کنند به معنای گشودن افکار و درهای جدید در چارچوب اصول تنوع و عمق به روی مردم است. اشاره نه تنها به حال، بلکه به گذشته و آینده احتمالی رویدادها کمک مهمی در شکل گیری آگاهی دارد.

سوباجی با بیان اینکه TRT Français همچنین قصد دارد با ضد اسلام و بیگانه هراسی به سرعت در حال افزایش در سراسر جهان مبارزه کند، گفت: "با این حال، با مشارکت TRT French در شبکه پخش بین المللی خود، ما به افزایش آگاهی در برابر اسلام هراسی و اسلام هراسی فزاینده کمک خواهیم کرد. بیگانه هراسی تقریباً در سراسر جهان، به ویژه در اروپا. ما نقش مهمی در درک سیاست ها و اقدامات بشردوستانه جهانی ترکیه ایفا خواهیم کرد. ما غنای خود را در فرهنگ، هنر، ورزش و تاریخ به افراد بیشتری منتقل خواهیم کرد. ما این کار را برای ارتقای بهره وری، هموار کردن راه برای درک متقابل و میانجیگری تنوع فرهنگی انجام خواهیم داد.اخبار مربوطه