سوپرلیگ باسکتبال  بیمه تورکیه  پایان یافت

فصل عادی در سوپرلیگ باسکتبال  بیمه تورکیه  به پایان رسید

1990113
سوپرلیگ باسکتبال  بیمه تورکیه  پایان یافت

فنرباغچه بکو در هفته سی ام سوپر لیگ فروتی فوق العاده ای  بورسه سپور را با نتیجه 84 بر 82 شکست داد

فصل عادی در سوپرلیگ باسکتبال  بیمه تورکیه  به پایان رسید.

فنرباغچه بکو در هفته سی ام میزبان فروتی فوق العاده ای  بورسه سپور بود.

فنرباغچه بیکو اولین کوارتر را با نتیجه 22 بر 21 به پایان رساند.

این تیم در ادامه برتری خود در کوارتر دوم با نتیجه 45 بر 42 به اطاق تبدیل لباس رفتند.

طرفین در کسب امتیاز در کوارتر سوم با مشکل مواجه شدند.

فنرباغچه بکو با برتری 64 بر 62 وارد 10 دقیقه پایانی شد.

فنرباغچه در کوارتر آخر فرصتی به رقیب خود نداده و با نتیجه 84 بر 82 پیروز شد.

فنرباغچه بکو در مرحله پلی آف به مصاف توفاش خواهد رفت.اخبار مربوطه