وزیردارایی وخزانه‌داری تورکیه گفت: درسه ماه اول سال جاری 7.3 فیصد رشد اقتصادی داشتیم

وزیر دارایی و خزانه‌داری تورکیه اعلام کرد که تورکیه در سه ماه اول سال جاری 7.3 فیصد رشد اقتصادی داشته است

1871672
وزیردارایی وخزانه‌داری تورکیه گفت: درسه ماه اول سال جاری 7.3 فیصد رشد اقتصادی داشتیم

وزیر دارایی و خزانه‌داری تورکیه اعلام کرد که تورکیه در سه ماه اول سال جاری 7.3 فیصد رشد اقتصادی داشته است

نورالدین نباتی، وزیردارایی وخزانه‌داری تورکیه درمصاحبه با شبکه(NTV) اعلام کرد: در سه ماه اول سال جاری 7.3فیصدرشداقتصادی داشتیم، پیش‌بینی می‌کنیم درسه ماهه دوم شاهد رشد بیشتری باشیم.

اودرزمینه ای ورود ارزخارجی به تورکیه ابرازداشت: هم از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و هم از طریق ابزارهای دیگر جریان ورود جدی به بازار تورکیه وجود دارد.

اوافزود: با اصلاح آیین‌نامه بانک مرکزی کشوردرخصوص ایجاد اوراق بهاداردرقرضه بانک‌ها، از روز دوشنبه بانک‌ها تقاضای خود را برای اوراق بهادار افزایش دادند.

نباتی ابراز داشت: در ماه سپتامبر اوراق قرضه منتشر خواهیم کرد. با انتشار این اوراق نیاز بانک‌هایمان را تامین می‌کنیم. انتظار می‌رود سطح قرضه با سطح سود بانک مرکزی همسان شود.اخبار مربوطه