سیل در عربستان سعودی جان دو تن را گرفت

این حادثه در جده رخ داده است

1911220
سیل در عربستان سعودی جان دو تن را گرفت

در حادثه سیل ناشی از بارنده گی شدید در جده عربستان سعودی دو نفر جان خود را از دست دادند.

در حالیکه برخی از پروازها در فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز در شهر جده به حالت تعلیق درآمدند، فعالیت سیستم آموزشی از جمله پوهنتون ملک عبدالعزیز نیز به دلایل امنیتی متوقف شد.

مقامات تا کنون از جان باختن 2 نفر در سیل خبر دادند و از مردم خواستند تا حد امکان از خانه‌های خود بیرون نروند.اخبار مربوطه