بیش از  140 میلیون و 311 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1766094
بیش از  140 میلیون و 311 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 166 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  414 هزار 312 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 71 هزار و 843 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 85 هزار و 948 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 140 میلیون و 311 هزار و 232 دوز رسیده است.اخبار مربوطه