بیش از  128 میلیون و 669 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1752764
بیش از  128 میلیون و 669 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 173 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  351 هزار 965آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 20 هزار و 138 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 21 هزار و 214 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 128 میلیون و 669 هزار و 139 دوز رسیده است.اخبار مربوطه