بیش از  121 میلیون و  160 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1744368
بیش از  121 میلیون و  160 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 198 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  355 هزار 317آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 22 هزار و 687 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 24 هزار و 366 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 121 میلیون و 160 هزار و 790 دوز رسیده است.اخبار مربوطه