بیش از  121 میلیون و  49 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1744199
بیش از  121 میلیون و  49 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 187 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  354 هزار و  269 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 20 هزار و 33  تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 25 هزار و 611 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 121 میلیون و 49 هزار و 889 دوز رسیده است.اخبار مربوطه