بیش از  120 میلیون و  58 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1739633
بیش از  120 میلیون و  58 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 192 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  358 هزار  274 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 23 هزار و 759 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 25 هزار و 103 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 120 میلیون و 58 هزار و 425 دوز رسیده است.اخبار مربوطه