بیش از  115 میلیون و  171 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

این مطلب را وزارت صحت ترکیه اظهار داشت

1723939
بیش از  115 میلیون و  171 هزار دوز واکسین کرونا در ترکیه تزریق شد

ظرف 24 ساعت گذشته 217 نفر دیگر،قربانی کووید-19شدند. 

طی شبانه ‌روز گذشته  351 هزار  184 آزمایش تشخیص کووید-19 انجام گرفت و نتیجه آزمایش 26 هزار و 217 تن از این افراد مثبت اعلام گردید. 

طی 24 ساعت گذشته تعداد بهبودیافتگان به 27 هزار و 663 تن افزایش یافت.

شمار واکسین‌های تزریق شده در ترکیه به 115 میلیون و 171 هزار و 515 دوز رسیده است.اخبار مربوطه