آیا اینها را میدانید؟

آیا میدانستید که در شهر بورسای تورکیه روستای لک لک وجود دارد

1482153
آیا اینها را میدانید؟

در برنامه امروز راجع به لک کل ها معلومات کوتاهی داریم که تقدیم شما عزیزان میکنیم

آیا می‌دانید که36روستای ایسکی‌قاره آغاچ درتورکیه ازسوی بنیاد میراث طبیعت اروپا به صفت "روستای لک لک" انتخاب شده است

روستای ایسکی‌قاره آغاچ که در فاصله 44 کیلومتری شهر بورسا قرار دارد، درسال 2011 ازسوی بنیاد میراث طبیعت اروپا هم به دلیل محافظت از لک لکها و هم به دلیل فراهم نمودن شرایط مناسب برای محیط زیست و زراعت، تحت نام روستای لک‌ لکهای اروپا در سال 2011 انتخاب شد.

هر سال طی ماه جون، لک لک‌ها در این روستا که تنها نماینده تورکیه در میان شبکه روستاهای لک لک اروپا میباشد، مهاجرت کرده و دوره تخم گذاری خود را در اینجا آغاز و به پایان می‌رسانند. در این روستا که سالانه میزبان 30 الی 40 لک لک میباشد و همچنین منطقه اطراف بند آبی بزرگ اولوآبات، فعالیتهایی برای کاهش میزان تلفات لک لک ها در نتیجه تاثیرات انسانها، انجام می‌گردد.

همه لک لک‌ها و تعداد آنها در سیستمی که داخل نظارتخانه تشکیل یافته است، ثبت میشود. همچنین در این نظارتخانه سیستمی که توسط کمره های ثبت کننده حیات وحوش شکارچیان قاچاق را تحت کنترل و نظارت قرارمیدهد نیزوجود دارد. داخل این مرکز همچنین موزیمی که اطلاعاتی در رابطه با انواع پرندگانی که در منطقه وجود دارد، ارائه می‌کند نیز جای دارد. از ماه آگست که هوا کم کم سرد میشود، لک لک هایی که نزدیک به سه ماه در آنجا مانده‌اند، از این روستا به سوی کشورهای گرمسیر مهاجرت می‌کنند و لانه‌هایشان یکی پس از دیگری خالی می‌شود.

دیگر کشورهایی که در آنها نیز روستاهای لک لک وجود داشته و در میان زنجیره روستاهای لک لک اروپا جای گرفته اند، عبارتند از: مجارستان، اسلواکیا، پولند، بلغارستان، اسپانیا، اسلوانیا، کرواسیا، یونان، آلمان، مقدونیا، صربستان، رومانیا، اتریش و سوئیس.

بر روی دیواری که در روستای ایسکی‌قاره آغاچ ساخته شده است، اطلاعاتی در مورد روستاهای لک لک اروپا نیز داده شده است.اخبار مربوطه