حمله اسرائیل با بمب‌های فاسفوردار به لبنان

اسرائیل مدعی شد که اهداف متعلق به حزب‌الله در این مناطق بمباران شده‌اند

2155201
حمله اسرائیل با بمب‌های فاسفوردار به لبنان

اسرائیل مدعی شد که اهداف متعلق به حزب‌الله در این مناطق بمباران شده‌اند

گزارشات رسیده حاکی از بمباران مناطق مرزی در جنوب لبنان از سوی اردوی اسرائیل با بمب‌های فاسفوردار ممنوعه است.

خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد: واحدهای توپخانه اردوی اسرائیل جلگه اولوسوالی مرجعیون و شهرک‌های الخیام در مرز لبنان را با بمب‌های فاسفوردار ممنوعه هدف قرار دادند.

اولوسوالی مرجعیون در مرز لبنان در معرض حملات شدید واحدهای توپخانه اسرائیل قرار گرفت.

اردوی اسرائیل نیز اعلام کرد: اهداف و مراکز دیدبانی حزب‌الله در شهرک‌های الخیام، علما الشب و رامیه در جنوب لبنان با طیارات جنگی بمباران شدند. اخبار مربوطه