شمار کشته‌شدگان حملات 251 روزه اسرائیل به غزه به 37 هزار و 232 نفر رسید

وزارت صحت عامه ای فلسطین در غزه آخرین آمار کشته‌شدگان در پی حملات 251 روزه اسرائیل را 37 هزار و 232 نفر اعلام کرد

2152961
شمار کشته‌شدگان حملات 251 روزه اسرائیل به غزه به 37 هزار و 232 نفر رسید

وزارت صحت عامه ای فلسطین در غزه آخرین آمار کشته‌شدگان در پی حملات 251 روزه اسرائیل را 37 هزار و 232 نفر اعلام کرد.

وزارت صحت عامه ای فلسطین در نوار غزه امروز پنج‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تعداد فلسطینی‌هایی که در نتیجه حملات مداوم اسرائيل به نوار محاصره شده غزه از 7 اکتبر 2023 تاکنون کشته شده‌اند به 37 هزار و 232 نفر و مجروحان به 85037 نفر افزایش یافته است.

براساس این اطلاعیه، اردوی اسرائيل طی 24 ساعت گذشته سه قتل‌عام در مناطق مختلف نوار غزه انجام داد و 30 فلسطینی را به قتل رساند. 105 نفر دیگر نیز مجروح شدند.

این وزارت‌خانه خاطرنشان کرد: اجساد کشته‌شدگان هنوز زیر آوار ساختمان‌های ویران شده و در حاشیه جاده‌ها باقی مانده است. تیم‌های صحی و امدادی به دلیل موانع ناشی از نیروهای اسرائیلی نمی‌توانند به آنها دسترسی پیدا کنند.

وزارت صحت عامه ای فلسطین در غزه آخرین آمار کشته‌شدگان در پی حملات 251 روزه اسرائیل را 37 هزار و 232 نفر اعلام کرد.

وزارت صحت عامه ای فلسطین در نوار غزه امروز پنج‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تعداد فلسطینی‌هایی که در نتیجه حملات مداوم اسرائيل به نوار محاصره شده غزه از 7 اکتبر 2023 تاکنون کشته شده‌اند به 37 هزار و 232 نفر و مجروحان به 85037 نفر افزایش یافته است.

براساس این اطلاعیه، اردوی اسرائيل طی 24 ساعت گذشته سه قتل‌عام در مناطق مختلف نوار غزه انجام داد و 30 فلسطینی را به قتل رساند. 105 نفر دیگر نیز مجروح شدند.

این وزارت‌خانه خاطرنشان کرد: اجساد کشته‌شدگان هنوز زیر آوار ساختمان‌های ویران شده و در حاشیه جاده‌ها باقی مانده است. تیم‌های صحی و امدادی به دلیل موانع ناشی از نیروهای اسرائیلی نمی‌توانند به آنها دسترسی پیدا کنند.اخبار مربوطه