رهبر کیوبا: برای فلسطین رنج می‌بریم

میگل دیاز کانل: ما هر روز رنج می‌بریم زیرا نمی‌توانیم کاری انجام دهیم

2152459
رهبر کیوبا: برای فلسطین رنج می‌بریم

میگل دیاز کانل: ما هر روز رنج می‌بریم زیرا نمی‌توانیم کاری انجام دهیم

میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کیوبا، درباره فلسطین که تحت حملات اسرائیل قرار دارد، گفت: ما هر روز رنج می‌بریم زیرا نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.

کانل که به هاوانا سفرکرده و با جوانانی که بیرقهای فلسطین را حمل می‌کردند ملاقات کرد، قدیفه فلسطینی را به گردن آویخته بود.

کانل با اشاره به حملات اسرائیل به غزه که در آن بیش از 37 هزار فلسطینی جان خود را از دست دادند، گفت: فلسطین در رنج است، ما هر روزرنج می‌بریم چون کاری از دستمان برنمی‌آید. امروز عزت و حیثیت جهان درآنجا تفسیرمی‌شود. سنگینی بار تاریخ بردوش کسانی خواهد افتاد که نسبت به آنچه در آنجا رخ داده بی‌تفاوت هستند. اخبار مربوطه