آتش‌سوزی در بازاری در منامه پایتخت بحرین

به گزارش روزنامه الایام، آتش‌سوزی دریک ساختمان چند طبقه دربازارمنامه به دلیل نامشخصی رخداده است

2152410
آتش‌سوزی در بازاری در منامه پایتخت بحرین

آتش‌سوزی در بازاری در منامه پایتخت بحرین

به گزارش روزنامه الایام، آتش‌سوزی دریک ساختمان چند طبقه دربازارمنامه به دلیل نامشخصی رخداده است

درآتش‌سوزی دربازاری در منامه پایتخت بحرین، تعدادی زخمی شدند.

به گزارش روزنامه الایام، آتش‌سوزی در یک ساختمان چند طبقه دربازارمنامه به دلیل نامشخصی رخداد.

این خبر حاکی از آن است که در آتش‌سوزی تعدادی مجروح شده و بیش از 25 فروشگاه طعمه شعله‌های حریق شده اند.اخبار مربوطه