حملات اسرائیل در غزه ادامه دارد

بیمارستان اندونزیا مورد حمله اسرائیل قرار گرفت

2066179
حملات اسرائیل در غزه ادامه دارد

در حمله اردوی اسرائیل به بیمارستان اندونزیا در غزه، دستکم 8 فلسطینی جان خود را از دست داده و ده ها تن مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی «وفا»، در نتیجه این حمله خسارت سنگینی به طبقه دوم بیمارستان وارد گردید.

این حمله باعث قطع شدن برق در بیمارستان که 650 بیمار در آنجا تحت درمان بودند، شد.

سربازان اسرائیل اطراف بیمارستان را محاصره و در ساختمان‌های مرتفع اطراف تک تیراندازها را مستقر کرده بودند تا هرگونه حرکت در مقابل بیمارستان را هدف قرار دهند.اخبار مربوطه