اسرائیل: تمامی گذرگاه‌ها در کرانه باختری اشغالی بسته می‌شوند

اسرائیل به دلیل "عید سوکوت" یا عید سایه‌بان‌‌‌ها به مدت 48 ساعت تمامی گذرگاه‌ها در کرانه باختری اشغالی و دروازه‌های مرزی در نوار غزه را می‌بندد

2044125
اسرائیل: تمامی گذرگاه‌ها در کرانه باختری اشغالی بسته می‌شوند

اسرائیل به دلیل "عید سوکوت" یا عید سایه‌بان‌‌‌ها به مدت 48 ساعت تمامی گذرگاه‌ها در کرانه باختری اشغالی و دروازه‌های مرزی در نوار غزه را می‌بندد

اسرائیل اعلام کرد، تمامی گذرگاه‌ها در کرانه باختری اشغالی و دروازه‌های مرزی در نوار غزه را به دلیل "عید سوکوت" یا عید سایه‌بان‌‌‌ها می‌بندد.

در بیانیه غسان علیان هماهنگ کننده عملیات‌های دولت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین، آمده است، در راستای ارزیابی وضعیت امنیتی و دستورالعمل‌های صادر شده از جبهه سیاسی، دروازه‌های مرزی با یهودیه و سامره (نامی که یهودیان به کرانه باختری داده اند) و غزه بسته خواهد شد.

در این بیانیه آمده است، عبور و مرور از نیمه‌شب پنجشنبه تا نیمه‌شب 30 سپتامبر متوقف شده و در این مدت (48 ساعت)، ورود و خروج تنها در موارد استثنایی بشردوستانه وصحی و تایید هماهنگ‌کننده عملیات‌های دولت اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین انجام خواهد گرفت.

طبق باور یهودیان، "عید سوکوت" نشان دهنده چهل سالی است که بنی اسرائیل در بیابان سرگردان بودند و در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کردند.اخبار مربوطه