اقدام تروریست‌ها برای نفوذ به خطوط مقدم  اردوی ملی سوریه

دراین درگیری 1 نفرازاعضای نیروهای اردوی ملی سوریه جان باخت و 2 نفردیگر مجروح شدند

2042357
اقدام تروریست‌ها برای نفوذ به خطوط مقدم  اردوی ملی سوریه

دراین درگیری 1 نفرازاعضای نیروهای اردوی ملی سوریه جان باخت و 2 نفردیگر مجروح شدند

تلاش همزمان سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک، ی پ گ برای نفوذ به خطوط مقدم اردوی ملی سوریه در شمال سوریه دفع شد و یک نفراز نیروهای  اردوی ملی سوریه جان خود را از دست داد.

تروریست‌های پ ک ک، ی پ گ تلاش کردند به طور همزمان به 3 نقطه در مناطق امن از تل رفعت و منبج نفوذ کنند.

تروریست‌هایی که از جنوب اولوسوالی اعزاز در مرز تورکیه و شرق اولوسوالی الباب می‌خواستند به خط مقدم نفوذ کنند، با نیروهای  اردوی ملی سوریه درگیر شدند.

با دفع تروریست‌ها، در این درگیری 1 نفر از اعضای نیروهای  اردوی ملی سوریه جان خود را از دست داد و 2 نفر مجروح شدند.

تروریستهای پ ک ک، ی پ گ که دردرگیری‌هامتحمل خساراتی شده بودند، مجبوربه عقب‌نشینی شدند.

سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک، ی پ گ در تلاش است تا از تل رفعت و منبج به خطوط مقدم جبهه  اردوی ملی سوریه نفوذ کند.

این سازمان تروریستی بیش از هفت سال است که این منطقه را تحت اشغال دارد. اخبار مربوطه