کشتی حامل حبوبات و غله جات  اوکراین دراستانبول انداخت

کشتی حامل حبوبات و غله جات  اوکراین در آبهای تنگه باسفور لنگر انداخت

2040867
کشتی حامل حبوبات و غله جات  اوکراین دراستانبول انداخت

کشتی حامل حبوبات و غله جات  اوکراین در آبهای تنگه باسفور لنگر انداخت.

کشتی باور موسوم به ریزیلیاند افریقا «Resilient Africa»  حامل حبوبات و غله جات  اوکراین، در منطقه ساری‌یر تنگه باسفور استانبول لنگر انداخت.

قرار است این کشتی که از اوکراین با حمل حبوبات و غله جات  خارج شده و طول آن 76 متر و ارتفاع آن 13 متر است، با عبور از تنگه باسفور راهی اسرائیل شود.اخبار مربوطه