دیدارهای دیروزاردوغان با روئسای شورای حاکمیت سودان و نیروهای مسلح پاکستان

رئیس جمهور تورکیه رئیس شورای حاکمیت سودان را به حضور پذیرفت

2037068
دیدارهای دیروزاردوغان با روئسای شورای حاکمیت سودان و نیروهای مسلح پاکستان
erdoğan syed asım munir.jpg

رئیس جمهور تورکیه رئیس شورای حاکمیت سودان را به حضور پذیرفت.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیت سودان در انقره دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در مجتمع کاخ ریاست جمهوری و بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت.

رئیس جمهوراردوغان دیروزبا رئیس عمومی نیروهای مسلح پاکستان نیزدیدار کرد.

رئیس جمهور تورکیه، رئیس عموی نیروهای مسلح پاکستان را به‌ حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه، سترجنرال عاصم منیر رئیس عمومی نیروهای مسلح پاکستان را در مجتمع ریاست جمهوری در انقره به‌ حضور پذیرفت.

در این دیدار همچنین حاکان فیدان، وزیر خارجه تورکیه نیز حضور داشت.اخبار مربوطه