برگزاری نشست ائتلاف ضد داعش در عربستان سعودی

وزرای امورخارجه کشورهای عضوائتلاف ضد داعش درختم این اجلاس اطلاعیه مشترکی صادر کردند

1997634
برگزاری نشست ائتلاف ضد داعش در عربستان سعودی

وزرای امورخارجه کشورهای عضوائتلاف ضد داعش درختم این اجلاس اطلاعیه مشترکی صادر کردند

ائتلاف بین‌المللی ضدداعش اعلام داشت درحمایت ازپیدایش یک راه‌حل سیاسی پایداردرچهارچوب قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت سازمان ملل متحددرموردبحران سوریه درکنارمردم این‌کشور خواهیم  بود.

در اطلاعیه مشترک صادره درختم اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش در عربستان سعودی ضمن تاکید به اهمیت برقراری ثبات در مناطق آزاد شده از دست داعش آمده است: حمایت از تلاش‌های یکپارچگی مجدد و حصول تفاهم با هدف توسعه شرایط مناسب برای پیدایش راه‌حل سیاسی به مسئله سوریه ادامه خواهد یافت.

دراین اطلاعیه همچنین یک‌باردیگراهمیت پیدایش یک راه‌حل پایداربرای بهبودی شرایط امنیتی و دسترسی انسانی وزنده گی نزدیکان تروریست‌های داعشی دراردوگاه‌های ال‌هول وروج مورد تاکید قرار گرفت.اخبار مربوطه