دو تروریست تسلیم نیروهای امنیتی تورکیه شدند

تعداد تروریست‌هایی که در نتیجه تلاش‌های شیوه ای اقناع در طول سال جاری تسلیم شده‌اند به 50 نفر افزایش یافت

1995435
دو تروریست تسلیم نیروهای امنیتی تورکیه شدند

تعداد تروریست‌هایی که در نتیجه تلاش‌های شیوه ای اقناع در طول سال جاری تسلیم شده‌اند به 50 نفر افزایش یافت

در نتیجه تلاش‌های شیوه ای اقناع ، دو تروریست دیگر با فرار از سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک تسلیم نیروهای امنیتی شدند.

بر اساس اعلامیه وزارت کشور، در نتیجه تلاش‌های اقناع‌کننده قوماندانی عمومی ژاندارم و اداره عمومی امنیت، دو تن دیگر از اعضای سازمان تروریستی تسلیم نیروهای امنیتی شدند.

این تروریست‌ها در سال‌های 2013 و 2014 به سازمان تروریستی پیوسته و در سوریه فعالیت‌ داشته‌اند.

در نتیجه تلاش‌های شیوه ای اقناع در سال جاری، تعداد اعضای سازمان که تسلیم شده‌اند به 50 نفر افزایش یافت.اخبار مربوطه