یک کشتی تجاری بزرگ کانال سویز را مسدود کرد

یک کشتی  تجاری بزرگ در کانال سویز به گل نشست و عبور کشتی‌های دیگر را نیز مسدود کرد

1990822
یک کشتی تجاری بزرگ کانال سویز را مسدود کرد

یک کشتی  تجاری بزرگ در کانال سویز به گل نشست و عبور کشتی‌های دیگر را نیز مسدود کرد

آژانس کشتیرانی لیت اجینسی (eth Agency) اعلام کردکه روموکورها یعنی کشتیهای کمک رسان مخصوص درحال تلاش برای شناورکردن کشتی مذکوربا نام هین های تونگ۲۳(Xin Hai Tong 23 )هستند.

اداره کانال سویز در مصر گفت که کشتی باربری  دیگر در ساعات صبح جابجا شد.

گفتنی است دو سال قبل، کانال سویز که یکی از پر رفت و آمد ترین راه های بحری جهان است، پس از به گل نشستن یک کشتی  تجاری کانتینری غول پیکر، تقریبا برای یک هفته غیرقابل عبور بود.

 ابور گوین (Ever Given)، یکی از بزرگترین کشتی‌های تجاری کانتینری جهان، کانال را به مدت شش روز مسدود کرده بود.

این کشتی که توسط شرکت تایوانی ایور گرین مارینا(Evergreen Marine ) اداره می‌شد، مسیر صدها کشتی که در تلاش برای عبور از کانال بودند را  مسدود کرده بود.اخبار مربوطه