تعداد مجموعی مهاجرین در تورکیه در حدود 4 میلیون و 990 هزار و 663 است

اداره مهاجرت تورکیه تعداد مجموعی اتباع خارجی درکشور را 4 میلیون و 990 هزار و 663 نفر اعلام کرد.

1990446
تعداد مجموعی مهاجرین در تورکیه در حدود 4 میلیون و 990 هزار و 663 است

به گزارش اداره مهاجرت تورکیه به تعداد مجموعی اتباع خارجی درکشور 4 میلیون و 990 هزار و 663 به ثبت رسیده است.

اداره مهاجرت تورکیه تعداد مجموعی اتباع خارجی درکشور را 4 میلیون و 990 هزار و 663 نفر اعلام کرد.

بر این اساس، تعداد سوریه ای‌های تحت حمایت موقت 3 میلیون و 381 هزار و 429 نفر است.

همچنین 554 هزار و 114 شهروند سوریه ای داوطلبانه، به کشورشان بازگشتند.

بر اساس این بیانیه 300 هزار و 720 تبعه خارجی تحت حمایت بین المللی نیز در تورکیه اقامت دارند.

تعداد اتباع خارجی دارای جواز اقامت نیز یک میلیون و 308 هزار و 514 نفر اعلام شد.اخبار مربوطه