اردوغان: بازگشت حدود 500 هزار پناهجو به سوریه آغاز شده است

رئیس جمهور تورکیه گفت که بازگشت حدود 500 هزار پناهجو به خانه‌های نوع بریکت در شمال سوریه آغاز شده است

1990450
اردوغان: بازگشت حدود 500 هزار پناهجو به سوریه آغاز شده است

رئیس جمهور تورکیه گفت که بازگشت حدود 500 هزار پناهجو به خانه‌های نوع بریکت در شمال سوریه آغاز شده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه طی سخنانی درانقره راجع به بازگشت پناهجویان سوریه ای به کشورشان گفت: بازگشت حدود 500 هزار پناهجو به خانه‌های نوع بریکت در شمال سوریه آغاز شد. روند ساخت مسکن‌ها برای اقامت یک میلیون پناهجو نیز ادامه دارد.

اوهمچنین اظهارداشت: در همین زمینه در حال برداشتن یک گام دیگر هستیم که آن هم ساخت خانه هایی برای پناهجویان با مشارکت قطراست. با این اقدام مشترک، می توانیم یک میلیون پناهنده را در آن اسکان دهیم.

اوگفت که ما انصارهستیم و با انصارومهاجران درخوروشایسته این تفکر برخورد می‌کنیم.اخبار مربوطه