اردوغان: برنامه‌هایی جهت بازگشت سوریه ای ها به کشورشان داریم

رئیس جمهورتورکیه دربرنامه رادیوتلویزیون دولتی تورکیه (تی‌آرتی) به سوالات خبرنگاران پاسخ داد

1989710
اردوغان: برنامه‌هایی جهت بازگشت سوریه ای ها به کشورشان داریم

رئیس جمهورتورکیه دربرنامه رادیوتلویزیون دولتی تورکیه (تی‌آرتی) به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه اعلام کرد پروژه‌هایی را برای بازگشت سوریه ای ها به کشورشان انجام می‌دهند.

اوگفت: ما برنامه‌ای در خصوص بازگشت یک میلیون پناهنده به کشورشان داریم.

اردوغان تاکید کرد جهت بازگشت امن سوریه ای هایی که از جنگ داخلی در کشورشان گریخته و به تورکیه پناهنده شده‌اند، تلاش می‌کنیم.

ایشان با یادآوری اینکه برای بازگشت امن سوریه ای ها، خانه‌های بریکتی در شمال سوریه ساخته‌اند، یادآور شد که تاکنون 560 هزار سوریه ای به کشور خود بازگشته‌اند.

رئیس جمهور تورکیه تصریح کرد: ما برنامه‌ای  جهت بازگشت امن یک میلیون پناهنده به سوریه داریم. البته این به مرور زمان تحقق خواهد یافت. ما تلاش میکنیم تا از بازگشت سوریه ای ها به کشورهایشان در یک محیط امن اطمینان حاصل کنیم.

اردوغان بابیان اینکه مرزها با آخرین تکنا لوژیها مجهزشده‌اند، گفت: مرزهای تورکیه امن‌ترازهمیشه هستند. 

اردوغان با اشاره به ادامه حضور نظامی تورکیه در شمال سوریه گفت: اگر سربازان را از شمال سوریه خارج کنیم، امن نخواهد بود و مهاجرت بیشتر خواهد شد.

رئیس جمهور تورکیه با اشاره به اینکه مبارزه موفقی با گروه تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک در حال انجام است، گفت: ما مصمم هستیم به مبارزه خود علیه پ‌ک‌ک و گروه‌های وابسته به آن در داخل و خارج ادامه دهیم. لانه‌هایشان را بر سرشان خراب کرده‌ایم و نابودشان خواهیم کرد.اخبار مربوطه