وزارت صحت عامه سودان تعداد قربانیان درگیری‌ها در این‌کشور را اعلام کرد

وزارت صحت عامه سودان اطلاعیه‌ای در زمینه تعداد قربانیان درگیری‌ها در این‌کشور صادر کرد

1979708
وزارت صحت عامه سودان تعداد قربانیان درگیری‌ها در این‌کشور را اعلام کرد

وزارت صحت عامه سودان اطلاعیه‌ای در زمینه تعداد قربانیان درگیری‌ها در این‌کشور صادر کرد

وزارت صحت عامه سودان اعلام کرد: در درگیری‌های واقع بین اردوی سودان و نیروهای پشتیبانی سریع سرازتاریخ پانزده اپریل تامنون 460 نفر کشته شدند.

وزارت صحت عامه سودان تاکید کرددردرگیری‌های واقع در11ولایت نیز4هزارو63 نفرمجروح شدند.

در اطلاعیه وزارت صحت عامه سودان ضمن اشاره به ادامه فعالیت‌ها برای تثبیت درست تعداد مرگ ومیرها، مصدومیت‌ها و دیگر تاثیرات درگیری‌ها در کلیه ولایات اینکشور ادامه دارد آمده است: در طول دو روز اخیر در تعداد کشته شدگان و مجروحین کاهش مشاهده شده و برای فعال شدن بخش‌های اضطرای شفاخانه ‌ها و فعالیت پرسونل صحی بهبودی‌هایی حاصل شده است.  

درگیری بین اردوی سودان و نیروهای پشتیبانی سریع از صبح پانزده اپریل در شهر خرطوم پایتخت سودان و سایر شهرهای این‌کشور شروع شده بود.

اختلافات چندین ماهه بین اردوی سودان و نیروهای پشتیبانی سریع بر سر اصلاحات امنیت نظامی که پیش‌بینی‌کننده پیوستن کامل نیروهای پشتیبانی سریع به اردوی است، به درگیری مسلحانه تبدیل گردید.اخبار مربوطه